Kedves Tagtársunk!

Ezennel tájékoztatunk, hogy Szövetkezetünk (a STUDENT Szolgáltató Iskolaszövetkezet) ez évi rendes Közgyűlését, 2020. szeptember 11-én, pénteken, 10.00 órakor tartjuk.

A Közgyűlés helyszíne: a Szövetkezet székhelye (1092 Budapest, Bakáts tér 2., bejárat a Bakáts utca 5-7 felől)

Tervezett napirend:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2019-es gazdasági évről.
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019-es évről.
3. A 2019. évi mérleg elfogadása.
4., Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása, és díjazásuk megállapítása
5., Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
6., Könyvvizsgáló megválasztása, és díjazásának megállapítása
7.,Új nevelési-oktatási intézményi tagság elfogadása
8., Módosított Alapszabály elfogadása
9.,  Egyebek, aktualitások, információk

A Közgyűlés az 1-7. napirendi pontok tekintetében Szövetkezet tagjainak 50%-ának jelenléte mellett határozatképes és a határozatokat a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével nyílt
szavazással hozza.
A 8. pontban jelzett Alapszabály elfogadásához pedig valamennyi tag felének és a jelenlevők legalább kétharmadának a szavazata szükséges.

Az esetleges határozatképtelenség esetén a 2020. szeptember 15-én, kedden 14.00 órára, a szövetkezet székhelyére összehívott Közgyűlés, az 1-7 napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Részvételére feltétlenül számítunk.

Üdvözlettel

Szijj György
elnök

2020-08-27

Közgyűlési meghívó

Kedves Tagtársunk! Ezennel tájékoztatunk, hogy Szövetkezetünk (a STUDENT Szolgáltató Iskolaszövetkezet) ez évi rendes Közgyűlését, 2020. szeptember 11-én, pénteken, 10.00 órakor tartjuk. A Közgyűlés helyszíne: a Szövetkezet […]
2020-06-02

Közgyűlés 2020

Kedves Tagtársunk! Ezennel tájékoztatunk, hogy Szövetkezetünk (a STUDENT Szolgáltató Iskolaszövetkezet) ez évi rendes Közgyűlését, 2020. június 18-án, csütörtökön, 10.00 órakor tartjuk. A Közgyűlés helyszíne: a Szövetkezet székhelye (1092 Budapest, […]
2019-05-15

Közgyűlés 2019

Kedves Tagtársunk! Ezennel tájékoztatunk, hogy Szövetkezetünk (a STUDENT Szolgáltató Iskolaszövetkezet) ez évi rendes Közgyűlését 2019. május 27-én, hétfőn, 14.00 órakor tartjuk. A Közgyűlés helyszíne: a Szövetkezet székhelye (1092 Budapest, […]
2018-05-07

Közgyűlés 2018

Kedves Tagtársunk! Ezennel tájékoztatunk, hogy Szövetkezetünk (a STUDENT Szolgáltató Iskolaszövetkezet) ez évi rendes Közgyűlését 2018. május 24-én, csütörtökön 14.00 órakor tartjuk.A Közgyűlés helyszíne: a Szövetkezet székhelye […]