Közgyűlési meghívó
2020-08-27

Közgyűlés 2021

Kedves Tagtársunk!

Ezennel tájékoztatunk, hogy Szövetkezetünk (a STUDENT Szolgáltató Iskolaszövetkezet) ez évi rendes Közgyűlését, 2021. május 21én, pénteken, 10.00 órakor tartjuk.

A Közgyűlés helyszíne: a Szövetkezet székhelye (1092 Budapest, Bakáts tér 2., bejárat a Bakáts utca 5-7 felől)

Tervezett napirend:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2020-es gazdasági évről.
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2020-es évről.
3. A 2020. évi mérleg elfogadása.
4. Módosított Alapszabály elfogadása
5. Egyebek, aktualitások, információk

A Közgyűlés az 1-3. napirendi pontok tekintetében Szövetkezet tagjainak 50%-ának jelenléte mellett határozatképes és a határozatokat a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével nyílt
szavazással hozza.
4. pontban jelzett Alapszabály elfogadásához pedig valamennyi tag felének és a jelenlevők legalább kétharmadának a szavazata szükséges.

Az esetleges határozatképtelenség esetén a 2021május 26án, szerdán 14.00 órára, a szövetkezet székhelyére összehívott Közgyűlés, az 1-3. napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Részvételére feltétlenül számítunk.

Üdvözlettel
Szijj György