Közgyűlési meghívó

Közgyűlés 2020
2020-06-02
Közgyűlés 2021
2021-05-03

Közgyűlési meghívó

Kedves Tagtársunk!

Ezennel tájékoztatunk, hogy Szövetkezetünk (a STUDENT Szolgáltató Iskolaszövetkezet) ez évi rendes Közgyűlését, 2020. szeptember 11-én, pénteken, 10.00 órakor tartjuk.

A Közgyűlés helyszíne: a Szövetkezet székhelye (1092 Budapest, Bakáts tér 2., bejárat a Bakáts utca 5-7 felől)

Tervezett napirend:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2019-es gazdasági évről.
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019-es évről.
3. A 2019. évi mérleg elfogadása.
4., Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása, és díjazásuk megállapítása
5., Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
6., Könyvvizsgáló megválasztása, és díjazásának megállapítása
7.,Új nevelési-oktatási intézményi tagság elfogadása
8., Módosított Alapszabály elfogadása
9.,  Egyebek, aktualitások, információk

A Közgyűlés az 1-7. napirendi pontok tekintetében Szövetkezet tagjainak 50%-ának jelenléte mellett határozatképes és a határozatokat a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével nyílt
szavazással hozza.
A 8. pontban jelzett Alapszabály elfogadásához pedig valamennyi tag felének és a jelenlevők legalább kétharmadának a szavazata szükséges.

Az esetleges határozatképtelenség esetén a 2020. szeptember 15-én, kedden 14.00 órára, a szövetkezet székhelyére összehívott Közgyűlés, az 1-7 napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Részvételére feltétlenül számítunk.

Üdvözlettel

Szijj György
elnök

Kedves Diákunk!

A megszokott ügyfélfogadási idővel (h-cs: 10-12;14-16, p: 10-12;14-15) várunk Titeket!
Szerződéskötésre/ügyintézésre a továbbiakban személyesen, időpont foglalás után van lehetőségetek a diakmunka@student.hu email címen, valamint +361 456 7456, +3630 456 7456 telefonszámokon!

Köszönjük együttműködéseteket!
A Student Csapata